Cosul de cumparaturi este gol

Definitii:

"Companie" - Global Biz Group IFN SRL CUI RO15877102, J40/14848/2003, Sediu Social: Str. Alexandru Ivasiuc nr. 10A, Sector 6, București

"Clientul" - persoanele care acceseaza site-ul www.globalcash.ro

 

1) In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Regulament care impune un set unic de reguli in materia protectiei datelor cu caracter personal, CLIENTUL a luat la cunostinta prevederile tuturor regulamentelor sus mentionate.

 

2) Date cu caracter personal: In functie de tipurile de servicii si produse achizitionate, tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii de catre COMPANIE sunt: Numele si Prenumele; Adresa de domiciliu, adresa de corespondenta; Numar de telefon; Adresa de e-mail; Cod numeric personal sau seria si numarul actului de identitate.

 

3) Natura si scopul prelucrarii: COMPANIA solicita date cu caracter personal in urmatoarele situatii: intocmirea chitantelor, dispozitiilor de plata/incasare; Rezervari, achizitii sau solicitari de catre CLIENTI  de produse /servicii , Evidenta persoanelor ce acceseaza serviciile COMPANIEI ,  date statistice –conform normelor legale de functionare, servicii de comunicatii electronice ; COMPANIA preia datele cu caracter personal avand temei legal, contractual sau pe baza de consimtamant; datele cu caracter personal colectate de catre COMPANIE sunt prelucrate in baza prevederilor legale de functionare a societatilor comerciale , a normelor de autorizare si a unor proceduri interne de lucru; COMPANIA nu a efectuat, nu efectueaza si nu va efectua schimburi de baze de date de e-mail.

 

4) Prelucrarea datelor: COMPANIA proceseaza datele cu caracter personal susmentionate, in sediul central din București, Sector 6, Str. Alexandru Ivasiuc nr. 10A, precum si in sediile secundare din Bucuresti - Bdul Camil Ressu nr 4, Piața Gării de Nord nr 1-3,  Iuliu Maniu nr 158A,  Calea Grivitei nr 140,  Iuliu Maniu nr 51, B-dul Ion Mihalache nr. 71  CLIENTUL este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal oferite. COMPANIA nu isi va schimba locatiile fizice de prelucrare a datelor cu caracter personal fara a informa CLIENTUL despre astfel de modificari cu cel putin 3 luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari.

 

5) Stocarea se face pe suport hartie si /sau suport electronic in cadrul COMPANIEI.- parolat.

 

6) Durata prelucrarii: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe duratele de timp impuse de conditiile in care acestea au fost colectate: pana la incetarea Contractelor; pana la expirarea termenelor legale de arhivare a documentelor.

 

7) Obligatiile COMPANIEI referitoare la datele cu caracter personal: de a prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata; de a colecta datele personale in scopuri determinate, legitime; de a garanta ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale; de a notifica CLIENTUL despre orice violare a datelor cu caracter personal in termen de 24 de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si de a colabora cu autoritatea de reglementare in domeniu pentru investigarea cauzelor care au condus la crearea incidentului; de a distruge datele cu caracter personal care au iesit de sub incidenta legiilor referitoare la arhivarea documentelor legale, a datelor furnizate prin formulare de contact a caror subiect ori cerere se considera a fi solutionate. In functie de modul de stocare a acestor date, fizic ori electronic se vor alege mijloace care sa garanteze imposibilitatea recuperarii datelor de catre terte persoane.

 

8) Drepturile si obligatiile CLIENTULUI  referitoare la datele cu caracter personal: CLIENTUL are obligatia de a informa COMPANIA cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse la prelucrarea lor de catre COMPANIE. Drepturile CLIENTULUI sunt: dreptul la informare, de a cunoaste scopul pentru care este efectuata colectarea datelor cu caracter personal; dreptul de rectificare a datelor transmise; dreptul de opozitie asupra prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara; dreptul de a nu face obiectul unor decizii automatizate cu efect juridic; dreptul de stergere a datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege; dreptul de portabilitate a datelor.

 

Politica GDPR - Recrutare

 

1.    Utilizarea datelor cu caracter personal.

Avand în vedere job-urile disponibile din cadrul societății Global Biz Group IFN,Total Credit IFN și Global Biz SRL, prelucrăm următoarele categorii de date: date de identificare, date de contact, date profesionale si date cu privire la studiile dumneavoastră.

CV-ul cu datele personale incluse trimis pe adresa de e-mail recrutare@globalcash.ro  sau pe WhatsApp este folosit doar în scopul recrutării de personal necesar. 

2.    Informații cu caracter personal stocate.

Datele trecute în CV se stochează timp de 90 Zile, până se face selecția de personal. 

Date stocate în vederea contactării ulterioare a candidatului: Datele cu caracter personal trecute de candidat în CV, de exemplu: Nume, Adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de mail, locuri de muncă. 

3.    Partajarea datelor personale.

Datele candidaților nu se partajează cu companii terțe și nu se vor folosi pentru comunicări comerciale fără acordul candidatului.

4.    Drepturile candidaților 

Candidatul poate solicita ștergea din baza de date, înainte de expirarea termenului de 30 zile menționat la punctul 2, prin o solicitare trimisă pe adresa contact@globalcash.ro. Termenul de rezolvare este de 30 de zile.